Nowe zapisy na kurs - Ośrodek Szkolenia Kierowców - PABLO - Lublin nauka jazdy lublin | szkoła nauki jazdy lublin | ośrodki szkolenia kierowców lublin

gadu gadu
Idź do spisu treści

Menu główne

Nowe zapisy na kurs

 
 

Udaj się do starostwa powiatowego lub właściwego urzędu miasta (w zależności od miejsca zamieszkania) w celu stworzenia swojego Profilu Kandydata na Kierowcę. W urządzenie musisz złożyć:
1. wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy, oraz o niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1–5 ustawy;
2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psycho-logiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
3.
wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
4.
zgodę rodziców, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy – jeżeli jest wymagana;
5. k
serokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.

 

Urzędnik magistratu lub starostwa wprowadzi w ciągu 2 dni roboczych niezbędne dane do programu teleinformatycznego i przyszłemu kierowcy nadany zostanie profil kandydata na kierowcę, czyli tzw. pkk.

 

Odbierz swój nr PKK. Udaj się do wybranej przez siebie szkoły nauki jazdy. Tam Kierownik ośrodka pobierze Twój PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Od teraz możesz rozpocząć szkolenie, po którym będziesz miał możliwiść przystąpić do egzmianu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku ruchu drogowego.

 
 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
(data obowiązywania: 19.01.2013 r.)
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dziennik Ustaw Nr 30 Poz. 151)

 


skup.aut.co.pl koparki gąsienicowe Chemia samochodowa ze sklepu Motochemiahttps://pakuj24.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego