Tabliczki do znaków drogowych - Ośrodek Szkolenia Kierowców - PABLO - Lublin nauka jazdy lublin | szkoła nauki jazdy lublin | ośrodki szkolenia kierowców lublin

gadu gadu
Idź do spisu treści

Menu główne

Tabliczki do znaków drogowych

Pomoce > Znaki drogowe

Tabliczka T-1 "Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego."

Tabliczka T-1a "Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu."

Tabliczka T-2 "Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo."

Tabliczka T-3 "Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo."

Tabliczka T-3a "Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój."

Tabliczka T-4 "Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów."

Tabliczka T-5
"Tabliczka wskazująca początek drogi krętej."

Tabliczka T-6a
"Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)."

Tabliczka T-6b
"Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)."

Tabliczka T-6c "Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)."

Tabliczka T-6d "Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)."

Tabliczka T-7 "Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe tramwajowym."

Tabliczka T-8 "Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe."

Tabliczka T-9 "Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi."

Tabliczka T-10
"Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze."

Tabliczka T-11
"Tabliczka wskazująca przeprawę promową."

Tabliczka T-12
"Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni."

Tabliczka T-13
"Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein."

Tabliczka T-14
"Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce."

Tabliczka T-15
"Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu."

Tabliczka T-16
"Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce."

Tabliczka T-17
"Tabliczka wskazująca granicę państwa."

Tabliczka T-18
"Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce."

Tabliczka T-19
"Tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych."

Tabliczka T-20
"Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje."

Tabliczka T-21
"Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje."

Tabliczka T-22
"Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych."

Tabliczka T-23a
"Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy motocykli."

Tabliczka T-23b
"Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągników samochodowych."

Tabliczka T-23c
"Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych."

Tabliczka T-23d
"Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów silnikowych z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą."

Tabliczka T-23e
"Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z przyczepą kempingową."

Tabliczka T-23f
"Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy autobusów."

Tabliczka T-23g
"Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy trolejbusów."

Tabliczka T-23h
"Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami niebezpiecznymi."

Tabliczka T-23i
"Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi."

Tabliczka T-23j "Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę."

Tabliczka T-24
"Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela."

Tabliczka T-25a
"Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania."

Tabliczka T-25b
"Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania."

Tabliczka T-25c
"Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania."

Tabliczka T-26
"Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania."

Tabliczka T-27
"Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci."

Tabliczka T-28
"Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata."

Tabliczka T-29
"Tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej."

Tabliczka T-30
"Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni, gdzie szara część oznacza jezdnię, a biała - chodnik."
skup.aut.co.pl koparki gąsienicowe Chemia samochodowa ze sklepu Motochemiahttps://pakuj24.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego