Znaki drogowe poziome - Ośrodek Szkolenia Kierowców - PABLO - Lublin nauka jazdy lublin | szkoła nauki jazdy lublin | ośrodki szkolenia kierowców lublin

gadu gadu
Idź do spisu treści

Menu główne

Znaki drogowe poziome

Pomoce > Znaki drogowe

Znaki drogowe poziome przedstawione są jako linie, bądź symbole namalowane na jezdni. Występują one w kolorze białym lub żółtym. Barwy żółtej używa się podczas czasowych zmian spowodowanych np. robotami drogowymi. Obowiązuje ona przed oznakowaniami barwy białej. Oznacza to, że kierujący w pierwszej kolejności powinni stosować się do znaków barwy żółtej. Znaki drogowe poziome nakazują kierującemu korzystać z drogi zgodnie ze znaczeniem tych znaków.

Znak P-1 "Linia pojedyncza przerywana",w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu. Znak P-1 o podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem:
- ruchu powolnego,
- zanikającym,
- przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię.

Znaki P-2 "Linia pojedyncza ciągła Linia pojedyncza ciągła"
oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.

Znak P-3 "Linia jednostronnie przekraczalna Linia jednostronnie przekraczalna"
oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.

Znak P-4 "Linia podwójna ciągła"
rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.

Znak P-5 "Linia podwójna przerywana"
znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu, oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4.

Znak P-6 "Linia ostrzegawcza L", w której kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego.

Znak P-7a "Linia krawędziowa przerywana"
wyznacza krawędź jezdni.

Znaki P-7b "Linia krawędziowa ciągła"
wyznacza krawędź jezdni; oznacza ponadto zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym.

Znak P-8a "Strzałka kierunkowa na wprost"
oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.

Znak P-8b "Strzałka kierunkowa do skręcania"
oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnie lewym pasie, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem świetlnym S-3.

Znak P-8c "Strzałka kierunkowa do zawracania"
oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.

Znak P-9 "Strzałka naprowadzająca"
oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu.

Znak P-10 "Przejście dla pieszych"
oznacza miejsce przejścia dla pieszych.

Znak P-11 "Przejazd dla rowerzystów"
oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.

Znak P-12 "Linia bezwzględnego zatrzymania - stop"
wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.

Znak P-13 "Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów"
wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.

Znak P-14 "Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów"
wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym.

Znak P-15 "Trójkąt podporządkowania"
potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi A-7.

Znak P-16 "Napis STOP"
potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi B-20.

Znak P-17 "Linia przystankowa" wyznacza na jezdni miejsce przystanku i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii.

Znak P-18 "Stanowisko postojowe"
wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów.

Znak P-19 "Linia wyznaczająca pas postojowy"
wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową.

Znak P-20 "Koperta"
wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów.

Znak P-21 "Powierzchnia wyłączona z ruchu"
oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione.

Znak P-22 "Napis BUS"
oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Znak P-23 "Rower"
oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych. Na pasie ruchu mogą być umieszczone inne napisy lub symbole oznaczające jego przeznaczenie.

Znak P-24 "Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej"
oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.

Znak P-25 "Próg zwalniający"
oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
skup.aut.co.pl koparki gąsienicowe Chemia samochodowa ze sklepu Motochemiahttps://pakuj24.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego