Znaki informacyjne - Ośrodek Szkolenia Kierowców - PABLO - Lublin nauka jazdy lublin | szkoła nauki jazdy lublin | ośrodki szkolenia kierowców lublin

gadu gadu
Idź do spisu treści

Menu główne

Znaki informacyjne

Pomoce > Znaki drogowe

Znaki informacyjne informują o sposobie prowadzenia pojazdu lub o obiektach znajdujących się w pobliżu drogi. Znaki informacyjne mogą być umieszczane po obu stronach jezdni, na przedłużeniu osi jezdni lub także ponad jezdnią. W przypadku, gdy znak zawiera zalecenia dotyczące sposobu kierowania pojazdem, należy się do nich stosować. Niektóre znaki mogą być dodatkowo uzupełniane tabliczkami precyzującymi ich znaczenie.

 

Znak D-1 "droga z pierwszeństwem" oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.

Znak D-2 "koniec drogi z pierwszeństwem"
oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.

Znak D-3 "droga jednokierunkowa"
oznacza początek lub kontynuację drogi (jezdni), na której ruch odbywa się w jednym kierunku.

Znak D-4a "droga bez przejazdu"
oznacza początek drogi bez przejazdu.

Znak D-4b "wjazd na drogę bez przejazdu"
oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.

Znak D-5 "pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni
" oznacza, że kierujący przejeżdżają (przechodzą) przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.

Znak D-6 "przejście dla pieszych" oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

Znak D-6a "przejazd dla rowerzystów"
oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.

Znak D-6b "przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów"
oznacza występujące obok siebie miejsca wskazane znakami D-6 i D-6a.

Znak D-7 "droga ekspresowa"
oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej.

Znak D-8 "koniec drogi ekspresowej"
oznacza koniec drogi ekspresowej.

Znak D-9 "autostrada"
oznacza początek lub kontynuację autostrady.

Znak D-10 "koniec autostrady"
oznacza koniec autostrady.

Znaki D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów"
oraz D-12 "pas ruchu dla autobusów" oznaczają odpowiednio początek lub kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów (trolejbusów) oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Znak D-13 "początek pasa ruchu powolnego"
oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nie osiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

Znak D-14 "koniec pasa ruchu"
oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku; znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu.

Znaki: D-15 "przystanek autobusowy"
, D-16 "przystanek trolejbusowy" oraz D-17 "przystanek tramwajowy" oznaczają miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Znak D-15 oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.

Znak D-18 "parking"
oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych.

Znak D-18a "parking - miejsce zastrzeżone"
oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.

Znak D-18b "parking zadaszony"
oznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą.

Znak D-19 "postój taksówek"
oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek, z wyjątkiem taksówek zajętych.

Znak D-20 "koniec postoju taksówek"
oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20 m przed znakiem D-19.

Znak D-21 "szpital"


Znak D-21a "policja"


Znak D-22 "punkt opatrunkowy"


Znak D-23 "stacja paliwowa"
(umieszczony w dolnej części znaku napis "LPG GAZ" informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów)

Znak D-23a "stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów"

Znak D-24 "telefon"

Znak D-25 "poczta"

Znak D-26 "stacja obsługi technicznej"

Znak D-26a "wulkanizacja"

Znak D-26b "myjnia"


Znak D-26c "toaleta publiczna"
(umieszczony w dolnej części znaku napis "BUS" informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach)

Znak D-26d "natrysk"

Znak D-27 "bufet lub kawiarnia"

Znak D-28 "restauracja"

Znak D-29 "hotel (motel)"

Znak D-30 "obozowisko (kemping)"

Znak D-31 "obozowisko(kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep"

Znak D-32 "pole biwakowe"

Znak D-33 "schronisko młodzieżowe"

Znak D-34 "punkt informacji turystycznej"


Znak D-34a "informacja radiowa o ruchu drogowym"
informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.

Znaki D-35 "przejście podziemne dla pieszych"
, D-35a "schody ruchome w dół", D-36 "przejście nadziemne dla pieszych" oraz D-36a "schody ruchome w górę" informują o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

Znak D-37 "tunel"
oznacza wjazd do tunelu; wyjazd z tunelu oznaczony jest znakiem D-38 "koniec tunelu".

Znak D-39 "dopuszczalne prędkości"
informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Polski. Na przejściu granicznym mogą być umieszczone tablice z napisami lub symbolami podające informacje o obowiązujących na terytorium Polski przepisach ruchu drogowego.

Znak D-40 "strefa zamieszkania"
oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Znak D-40 informuje ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Znak D-41 "koniec strefy zamieszkania"
oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania.

Znak D-42 "obszar zabudowany"
oznacza wjazd na obszar zabudowany.

Znak D-43 "koniec obszaru zabudowanego"
oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.

Znak D-44 "strefa parkowania"
oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.

Znak D-45 "koniec strefy parkowania"
oznacza wyjazd z takiej strefy.

Znak D-46 "droga wewnętrzna"
oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę drogi.

Znak D-47 "koniec drogi wewnętrznej"
oznacza wyjazd z takiej drogi na drogę publiczną.

Znak D-48 "zmiana pierwszeństwa"
uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7.

Znak D-49 "pobór opłat"
uprzedza o miejscu, w którym pobierane są opłaty za przejazd.
skup.aut.co.pl koparki gąsienicowe Chemia samochodowa ze sklepu Motochemiahttps://pakuj24.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego