Znaki nakazu - Ośrodek Szkolenia Kierowców - PABLO - Lublin nauka jazdy lublin | szkoła nauki jazdy lublin | ośrodki szkolenia kierowców lublin

gadu gadu
Idź do spisu treści

Menu główne

Znaki nakazu

Pomoce > Znaki drogowe

Znaki nakazu - znaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci wskazania wymaganego sposobu jazdy oraz obowiązków uczestnika ruchu.

 

Znak C-1 "nakaz jazdy w prawo" (przed znakiem). Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-2 "nakaz jazdy w prawo" (za znakiem)
. Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-3 "nakaz jazdy w lewo" (przed znakiem). Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-4 "nakaz jazdy w lewo" (za znakiem)
. Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-5 "nakaz jazdy prosto"
. Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-6 "nakaz jazdy prosto lub w prawo"
. Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w prawo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-7 "nakaz jazdy prosto lub w lewo"
. Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-8 "nakaz jazdy w prawo lub w lewo"
. Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-9 "nakaz jazdy z prawej strony znaku"
. Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-10 "nakaz jazdy z lewej strony znaku"
. Zobowiązuje kierującego do jazdy z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-11 "nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku"
. Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej lub z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Powyższe znaki ( od C-1 do C-11 ):
- zobowiązują kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami,
- mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni,
- obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.


Znak C-12 "ruch okrężny"
oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 (ustąp pierwszeństwa) oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu, przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie. Kierujący, zmieniając pas ruchu na skrzyżowaniu oznaczonym znakiem C-12, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu poruszającemu się po pasie ruchu, na który zamierza wjechać.

Znak C-13 "droga dla rowerów"
oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.

Znak C-13a "koniec drogi dla rowerów"
oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.

Znak C-14 "prędkość minimalna"
oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, obowiązany jest jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.

Znak C-15 "koniec minimalnej prędkości"
oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.

Znak C-16 "droga dla pieszych"
oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.

Znak C-16a "koniec drogi dla pieszych"
oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.

Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi; ruch pieszych i rowerzystów odbywa się:
- na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą,
- odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.

Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13a i C-16a oznaczają koniec drogi przeznaczonej dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi.

Znak C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi"
oznacza obowiązujący, wskazany znakami:
- C-2 "nakaz jazdy w prawo" (za znakiem),
- C-4 "nakaz jazdy w lewo" ( za znakiem ),
- C-5 "nakaz jazdy prosto",
- C-6 "nakaz jazdy prosto lub w prawo",
- C-7 "nakaz jazdy prosto lub w lewo",
- C-8 "nakaz jazdy w prawo lub w lewo" kierunek jazdy na skrzyżowaniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Znak C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"
oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym obowiązany jest stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych; umieszczona pod znakiem tabliczka oznacza, że znak dotyczy pojazdów określonych na tabliczce, tj.:
T-23b - samochód ciężarowy, pojazd specjalny, pojazd używany do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągnik samochodowy,
T-23c - ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny,
T-23d - pojazd silnikowy z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą,
T-23e - pojazd z przyczepą kempingową,
T-23f - autobus,
T-23g - trolejbus,
T-23h - pojazd przewożący materiały niebezpieczne,
T-23i - pojazd przewożący materiały wybuchowe lub łatwo zapalne,
T-23j - pojazd przewożący materiały, które mogą skazić wodę.

Znak C-19 "koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"
oznacza miejsce, w którym nakaz określony znakiem C-18 przestaje obowiązywać.skup.aut.co.pl koparki gąsienicowe Chemia samochodowa ze sklepu Motochemiahttps://pakuj24.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego