Znaki ostrzegawcze - Ośrodek Szkolenia Kierowców - PABLO - Lublin nauka jazdy lublin | szkoła nauki jazdy lublin | ośrodki szkolenia kierowców lublin

gadu gadu
Idź do spisu treści

Menu główne

Znaki ostrzegawcze

Pomoce > Znaki drogowe

Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności. Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m - na pozostałych drogach. Powyższa zasada nie dotyczy znaku A-7 (ustąp pierwszeństwa), który umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach.

Znaki A-1 "niebezpieczny zakręt w prawo", A-2 "niebezpieczny zakręt w lewo" ostrzegają o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.

Znaki A-3 "niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo"
, A-4 "niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo" ostrzegają o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku.
Umieszczona pod znakiem A-3 lub A-4 tabliczka:
T-4 wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa,
T-5 wskazuje początek drogi krętej.

Znak A-5 " skrzyżowanie dróg"
ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami.

Znaki A-6a "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach"
, A-6b "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie", A-6c "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie" ostrzegają o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po stronie wskazanej na znaku.
Umieszczona pod znakami A-6a, A-6b lub A-6c tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Znaki A-6d "wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony", A-6e "wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony" ostrzegają o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.

Znak A-7 "ustąp pierwszeństwa"
ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony - zasada ta jest stosowana odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

Znak A-8 "skrzyżowanie o ruchu okrężnym"
ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

Znak A-9 "przejazd kolejowy z zaporami"
ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory.

Znak A-10 "przejazd kolejowy bez zapór"
ostrzega o przejeździe nie wyposażonym w zapory, ani w półzapory.
Umieszczona pod znakiem A-9 lub A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

Znak A-11 "nierówna droga"
ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni.

Znak A-11a "próg zwalniający"
ostrzega o wypukłości na jezdni, zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

Znaki A-12a "zwężenie jezdni - dwustronne"
, A-12b "zwężenie jezdni - prawostronne", A-12c "zwężenie jezdni - lewostronne" ostrzegają o zwężeniu jezdni po stronie wskazanej na znaku, które może powodować utrudnienia ruchu. Znak A-13 "ruchomy most" ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy.

Znak A-14 "roboty na drodze"
ostrzega o prowadzonych na drodze robotach.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 informuje o malowaniu znaków poziomych. Znak A-15 "śliska jezdnia" ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym albo okresowym jej zawilgoceniem.

Znak A-16 "przejście dla pieszych" ostrzega o przejściu dla pieszych.

Znak A-17 "dzieci"
ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.

Znaki A-18a "zwierzęta gospodarskie"
, A-18b "zwierzęta dzikie" ostrzegają o możliwości napotkania na drodze zwierząt.

Znak A-19 "boczny wiatr"
ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.

Znak A-20 "odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym"
ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.

Znak A-21 "tramwaj"
ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe.

Znak A-22 "niebezpieczny zjazd"
ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi.

Znak A-23 "stromy podjazd"
ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia.

Znak A-24 "rowerzyści"
ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.

Znak A-25 "spadające odłamki skalne"
ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych.

Znak A-26 "lotnisko"
ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.

Znak A-27 "nabrzeże lub brzeg rzeki"
ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża albo wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego.

Znak A-28 "sypki żwir"
ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów.

Znak A-29 "sygnały świetlne"
ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Znak A-30 "inne niebezpieczeństwo"
ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.
Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu.
Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje:
T-8 - miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe,
T-10 - przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu,
T-11 - przeprawę promową,
T-12 - podłużny uskok nawierzchni,
T-13 - odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein,
T-14 - miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce,,br/> T-15 - miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu,
T-16 - miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce;
tabliczka T-16 może być powtórzona bez znaku A-30 bezpośrednio przed miejscem wyjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych, T-17 - granicę państwa,
T-18 - nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.


Znak A-31 "niebezpieczne pobocze"
ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym).
Znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi. Znak A-32 "oszronienie jezdni" ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.

Znak A-33 "zator drogowy" ostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.

Znak A-34 "wypadek drogowy"
ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.skup.aut.co.pl koparki gąsienicowe Chemia samochodowa ze sklepu Motochemiahttps://pakuj24.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego