Znaki kierunku i miejscowości - Ośrodek Szkolenia Kierowców - PABLO - Lublin nauka jazdy lublin | szkoła nauki jazdy lublin | ośrodki szkolenia kierowców lublin

gadu gadu
Idź do spisu treści

Menu główne

Znaki kierunku i miejscowości

Pomoce > Znaki drogowe

Znaki kierunku i miejscowości mają na celu ułatwienie kierującym poruszania się po drogach. Wskazują one drogi lub szlaki drogowe do poszczególnych miast, wsi, dzielnic czy innych obiektów.

Znak E1 Tablica przeddrogowskazowa. Uprzedza o skrzyżowaniu. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.

Znak E1a Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie
. Uprzedza o wyjeździe z autostrady. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.

Znak E1b Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę. Uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.

Znak E-2a Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni
. Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

Znak E-2b Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią
. Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

Znak E-2c Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie
. Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

Znak E-2d Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie
. Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

Znak E-2e Drogowskaz tablicowy umieszczany przed wjazdem na autostradę.
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

Znak E-2f Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę
. Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

Znak E-3
Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi. Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

Znak E-4
Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, podający odległość do niej. Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

Znak E-5 Drogowskaz do dzielnicy miasta
. Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunek do dzielnic miast. Drogowskaz E-5 z napisem "Centrum" wskazuje kierunek do centrum miasta.

Znak E-6 Drogowskaz do lotniska
. Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku.

Znak E-6a Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej
. Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku.

Znak E-6b Drogowskaz do dworca autobusowego
. Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku.

Znak E-6c Drogowskaz do przystani promowej
. Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku. Może ponadto oznaczać dworzec morski.

Znak E-7 Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
. Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

Znak E-8 Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego
. Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

Znak E-9 Drogowskaz do muzeum Drogowskaz do muzeum
. Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

Znak E-10 Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury
. Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

Znak E-11 Drogowskaz do zabytku przyrody
. Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

Znak E-12 Drogowskaz do punktu widokowego
. Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

Znak E-12a Drogowskaz do szlaku rowerowego
. Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

Znak E-13 Tablica kierunkowa.
Wskazuje kierunek i odległość do głównych miejscowości położonych przy danej drodze.

Znak E-14 Tablica szlaku drogowego
. Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.

Znak E-14a Tablica szlaku drogowego przy autostradzie
. Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.

Znak E-15a Numer drogi krajowej
. Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.

Znak E-15b Numer drogi wojewódzkiej
. Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.

Znak E-15c Numer autostrady
. Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.

Znak E-15d Numer drogi ekspresowej
. Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.

Znak E-15e Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.

Znak E-16 Numer szlaku międzynarodowego
. Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.

Znak E-17a Miejscowość
. Oznacza wjazd do miejscowości.

Znak E-18a Koniec miejscowości.
Oznacza wyjazd z miejscowości.

Znak E-19a Obwodnica.
Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.

Znak E-20 Tablica węzła drogowego na autostradzie
. Informuje o zbliżaniu się do wyjzdu z autostrady; liczby umieszczone na znaku wskazują: górna - numer wyjazdu, dolna - odległość tablicy od wyjazdu; zamiast liczby wskazującej numer wyjazdu na znaku może być podana nazwa węzła.

Znak E-21 Dzielnica (osiedle).
Informuje o wjeździe do dzielnicy lub osiedla; znak z napisem "Centrum" informuje o wjeździe do centrum miasta.skup.aut.co.pl koparki gąsienicowe Chemia samochodowa ze sklepu Motochemiahttps://pakuj24.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego