Znaki uzupełniające - Ośrodek Szkolenia Kierowców - PABLO - Lublin nauka jazdy lublin | szkoła nauki jazdy lublin | ośrodki szkolenia kierowców lublin

gadu gadu
Idź do spisu treści

Menu główne

Znaki uzupełniające

Pomoce > Znaki drogowe

Znaki uzupełniające zawierają informacje ułatwiające orientację uczestnikom ruchu drogowego.

Znak F-1 "przejście graniczne" informuje o czynnym przejściu granicznym.

Znak F-2 "przekraczanie granicy zabronione"
informuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.

Znak F-3 "granica obszaru administracyjnego"
z napisami "województwo", "powiat" lub "gmina" i umieszczonymi nazwami, informuje o wjeździe odpowiednio na obszar województwa, powiatu i gminy, albo gminy.

Znak F-4 "nazwa rzeki"
podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.

Znak F-5 "uprzedzenie o zakazie"
uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.

Znak F-6 "znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem"
uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.

Znak F-7 "sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo"
wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.

Znak F-8 "objazd w związku z zamknięciem drogi"
wskazuje wyznaczony objazd; jeżeli na znaku F-8 umieszczono znak zakazujący wjazdu określonych pojazdów, oznacza to, że objazd dotyczy pojazdów wskazanych na znaku zakazu.

Znak F-9 "znak prowadzący na drodze objazdowej"
wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.

Znak F-10 "kierunki na pasach ruchu"
wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu.Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

Znak F-11 "kierunki na pasie ruchu"
wkazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony. Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

Znak F-12 znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem"
wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.

Znak F-13 "przejazd tranzytowy"
wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.

Znak F-14a "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania"
informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)

Znak F-14b "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania"
informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)

Znak F-14c "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania"
informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)

Znak F-15 "niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu"
wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.

Znak F-16 "koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej"
uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.

Znak F-17 "koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej"
uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.

Znak F-18"przeciwny kierunek dla określonych pojazdów"
wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym.

Znak F-19 "pas ruchu dla określonych pojazdów"
wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.

Znak F-20 "część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów"
wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku. Zamiast symbolu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na znaku może być umieszczony symbol pojazdu stosowany na tabliczkach od T-23a do T-23j, odpowiednio do sposobu przeznaczenia drogi lub jej części.

Znak F-21 "ruch skierowany na sąsiednią jezdnię"
wskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu.

Znak F-22 "ograniczenia na pasie ruchu"
wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.skup.aut.co.pl koparki gąsienicowe Chemia samochodowa ze sklepu Motochemiahttps://pakuj24.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego