Znaki uzupełniające - Ośrodek Szkolenia Kierowców - PABLO - Lublin nauka jazdy lublin | szkoła nauki jazdy lublin | ośrodki szkolenia kierowców lublin

gadu gadu
Idź do spisu treści

Menu główne

Znaki uzupełniające

Pomoce > Znaki drogowe

Znaki uzupełniające zawierają informacje ułatwiające orientację uczestnikom ruchu drogowego.

Znak F-1 "przejście graniczne" informuje o czynnym przejściu granicznym.

Znak F-2 "przekraczanie granicy zabronione"
informuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.

Znak F-3 "granica obszaru administracyjnego"
z napisami "województwo", "powiat" lub "gmina" i umieszczonymi nazwami, informuje o wjeździe odpowiednio na obszar województwa, powiatu i gminy, albo gminy.

Znak F-4 "nazwa rzeki"
podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.

Znak F-5 "uprzedzenie o zakazie"
uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.

Znak F-6 "znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem"
uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.

Znak F-7 "sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo"
wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.

Znak F-8 "objazd w związku z zamknięciem drogi"
wskazuje wyznaczony objazd; jeżeli na znaku F-8 umieszczono znak zakazujący wjazdu określonych pojazdów, oznacza to, że objazd dotyczy pojazdów wskazanych na znaku zakazu.

Znak F-9 "znak prowadzący na drodze objazdowej"
wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.

Znak F-10 "kierunki na pasach ruchu"
wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu.Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

Znak F-11 "kierunki na pasie ruchu"
wkazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony. Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

Znak F-12 znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem"
wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.

Znak F-13 "przejazd tranzytowy"
wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.

Znak F-14a "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania"
informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)

Znak F-14b "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania"
informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)

Znak F-14c "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania"
informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)

Znak F-15 "niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu"
wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.

Znak F-16 "koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej"
uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.

Znak F-17 "koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej"
uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.

Znak F-18"przeciwny kierunek dla określonych pojazdów"
wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym.

Znak F-19 "pas ruchu dla określonych pojazdów"
wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.

Znak F-20 "część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów"
wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku. Zamiast symbolu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na znaku może być umieszczony symbol pojazdu stosowany na tabliczkach od T-23a do T-23j, odpowiednio do sposobu przeznaczenia drogi lub jej części.

Znak F-21 "ruch skierowany na sąsiednią jezdnię"
wskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu.

Znak F-22 "ograniczenia na pasie ruchu"
wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.Tania wypożyczalnia samochodów Warszawa skup.aut.co.pl koparki gąsienicowe zlewozmywaki granitowe Chemia samochodowa ze sklepu Motochemia

https://forhim.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego